Các thu nhập hàng ngày 1% đến 3%

Kích thước của thu nhập phụ thuộc vào các thợ mỏ, tỷ lệ băm sơ

một ngày
Sha-256
ETHASH
Scrypt
EQUIHASH
3%
44444444 GH/s
399000 MH/s
2400000 MH/s
17800 Kh/s
2.8%
27777777 GH/s
249500 MH/s
1525000 MH/s
11100 Kh/s
2.6%
22222222 GH/s
200000 MH/s
1220500 MH/s
8900 Kh/s
2.4%
16676676 GH/s
149700 MH/s
915000 MH/s
6675 Kh/s
2.2%
11111111 GH/s
99800 MH/s
610000 MH/s
4448 Kh/s
2%
5555555 GH/s
49900 MH/s
305000 MH/s
2224 Kh/s
1.8%
1667000 GH/s
15000 MH/s
91500 MH/s
667 Kh/s
1.6%
667000 GH/s
6000 MH/s
36600 MH/s
267 Kh/s
1.4%
222222 GH/s
2000 MH/s
12200 MH/s
89 Kh/s
1.2%
55555 GH/s
500 MH/s
3050 MH/s
22 Kh/s
1%
11111 GH/s
100 MH/s
600 MH/s
4,44 Kh/s