Các thu nhập hàng ngày 1% đến 3%

Kích thước của thu nhập phụ thuộc vào các thợ mỏ, tỷ lệ băm sơ

một ngày
Sha-256
ETHASH
Scrypt
EQUIHASH
3%
15000000 GH/s
150000 MH/s
833333 MH/s
6000 Kh/s
2.8%
12500000 GH/s
121500 MH/s
700000 MH/s
5000 Kh/s
2.6%
10000000 GH/s
97000 MH/s
555555 MH/s
4000 Kh/s
2.4%
7500000 GH/s
73000 MH/s
415000 MH/s
3000 Kh/s
2.2%
5000000 GH/s
48500 MH/s
277777 MH/s
2000 Kh/s
2%
2500000 GH/s
24300 MH/s
138888 MH/s
1000 Kh/s
1.8%
750000 GH/s
7250 MH/s
41500 MH/s
300 Kh/s
1.6%
250000 GH/s
2400 MH/s
13888 MH/s
100 Kh/s
1.4%
50000 GH/s
485 MH/s
2777 MH/s
20 Kh/s
1.2%
12500 GH/s
120 MH/s
700 MH/s
5 Kh/s
1%
2500 GH/s
25 MH/s
135 MH/s
1 Kh/s